ZELFREFLECTIE

Voor de toets of het examen moet je een zelfreflectie-formulier invullen en die wordt na afloop van de toets ofwel het examen met je doorgesproken.

 
PRAKTIJKEXAMEN

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theorie uitslagformulier.

Dat moet je, samen met enkele andere documenten, overhandigen bij het begin van het praktijkexamen.

 
De eigen verklaring (CBR) 

Alvorens je het eerste praktijkexamen
bij het CBR mag gaan doen, dien je eerst
een eigen gezondsheidverklaring in te dienen, kosten 41,00.

Deze eigen verklaring is een officieel CBR dokument.
De geldigheidsduur van een eigen verklaring is  12 maanden.

 
Om een indruk te krijgen over de inhoud van deze verklaring vindt je hieronder 
de 10 door het CBR gestelde vragen.

Vragenlijst

Iedere vraag dient beantwoord te worden met ja of nee.


1. Lijdt u of hebt u geleden aan epilepsie. ernstige hyperventilatie. flauwvallen,
    aanvallen van abnormale slaperigheid of andere bewustzijnsstoornissen?

2. Lijdt u of hebt u geleden aan evenwichtsstoornissen of duizelingen?

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een 
    psychiatrische stoornis. een hersenziekte of een ziekte van het zenuwstelsel?

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, 
    drugs of ander geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor
    ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor 
    inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk,
    nierziekte en longziekte of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

6. Hebt u een functiebeperking waardoor het normale gebruik van een
    arm, hand of vingers, dan wel van bijbehorende gewrichten, beperkt
    of afwezig is?

7. Hebt u een functiebeperking waardoor het normale gebruik van een
    been of voet. dan wel van bijbehorende gewrichten, beperkt of afwezig is?

8a.Hebt u een verminderd gezichtsvermogen van ййn of beide ogen,
     zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

 b. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest van een oogarts
     of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9. Gebruikt u geneesmiddelen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen
    beпnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve
    middelen, antipsychotische middelen, opwekmiddelen en dergelijke?

10. Hebt u nog andere aandoeningen of ziekten die het besturen van motorrijtuigen
     bemoeilijken en waarvoor mogelijk speciale voorzieningen nodig zijn?
     
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

Woonplaats   
datum
Handtekening

Let op !!!
Als een of meer van de vragen met "ja" wordt beantwoord, moet op de achterzijde
van het formulier een aantekening worden gesteld door een arts, waaruit de aard
en de ernst van de afwijking blijken.